เพราะอะไรถึงต้องเลือกประกันสุขภาพ AIA จาก Finnaplan

สิ่งที่ ” ลูกค้า “ จะได้รับจากการทำ ประกันสุขภาพ AIA ประกันโรคร้ายแรง จาก Finnaplan

 

  • ผลิตภัณฑ์ ประกันสุขภาพ ประกันสุขภาพเด็ก ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันโรคร้ายแรง และประกันชีวิตควบการลงทุน AIA ที่ใส่ใจในทุกความต้องการ
  • การพัฒนาสินค้าอยู่ตลอดเวลา ความใส่ใจจากพนักงานขายประกันทั้งก่อนและหลังการขาย
  • ด้วยแบบประกันที่ครบครันหลากหลายรูปแบบ ทั้งประกันสุขภาพ ประกันสุขภาพเด็ก ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันโรคร้ายแรง และประกันชีวิตควบการลงทุน
  • คุณภาพของแบบประกันในแต่ละตัวที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า การันตีคุณภาพด้วยความไว้วางใจ จากลูกค้าทุกระดับจากหลากหลายอาชีพ
  • เราคือทีมที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ทางด้านการวางแผนทางการเงิน และประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และประกันชีวิตควบการลงทุนโดยมีทักษะและฝีมือเฉพาะด้านพร้อมให้บริการช่วยเหลือลูกค้าและพร้อมให้บริการด้วยความรวดเร็วและมีคุณภาพ

จุดเด่นผลิตภัณฑ์กลุ่มซีไอ ซุปเปอร์แคร์ ประกันสุขภาพ AIA

ประกันสุขภาพ AIA และความคุ้มครอง

ประกันสุขภาพ AIA คุ้มครอง โรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง

ประกันสุขภาพ AIA นี้สามารถ รับเงิน 20% ของจำนวนเงินเอาประกัน ซึ่งจะจำกัดสำหรับโรคร้ายแรงโรคเดียวเท่านั้น และจ่ายผลประโยชน์นี้เพียงครั้งเดียวตลอดอายุกรมธรรม์ และกรมธรรม์ยังคงมีผลบังคับ หากผู้เอาประกันมีการชำระเบี้ยประกันต่อไป

ประกันสุขภาพ AIA ระดับรุนแรง หรือ กรณีเสียชีวิต หรือ กรณีครบกำหนดสัญญา

ประกันสุขภาพ AIA สำหรับประกันโรคร้ายแรงรับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน หักด้วย ผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง (ถ้ามี) ทั้งนี้เมื่อบริษัทจ่ายผลประโยชน์นี้แล้ว กรมธรรม์จะสิ้นผลบังคับทันที

ประกันสุขภาพ AIA คุ้มครอง โรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง

ประกันสุขภาพ AIA นี้สามารถ รับเงิน 20% ของจำนวนเงินเอาประกัน ซึ่งจะจำกัดสำหรับโรคร้ายแรงโรคเดียวเท่านั้น และจ่ายผลประโยชน์นี้เพียงครั้งเดียวตลอดอายุกรมธรรม์ และกรมธรรม์ยังคงมีผลบังคับ หากผู้เอาประกันมีการชำระเบี้ยประกันต่อไป

ประกันสุขภาพ AIA ระดับรุนแรง หรือ กรณีเสียชีวิต หรือ กรณีครบกำหนดสัญญา

ประกันสุขภาพ AIA สำหรับประกันโรคร้ายแรงรับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน หักด้วย ผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง (ถ้ามี) ทั้งนี้เมื่อบริษัทจ่ายผลประโยชน์นี้แล้ว กรมธรรม์จะสิ้นผลบังคับทันที

ประกันสุขภาพ AIA ประกันโรคร้ายแรง ครอบคลุม 44 โรคร้ายแรง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ประกันโรคร้ายแรง ประกันสุขภาพ AIA

สนใจทำประกัน หรือ ขอรับคำปรึกษาฟรี

contact

138 ถ. สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10120

Line Official
@592wcnrf